Loading...
Veszélyes hulladék 2017-12-07T11:54:04+00:00

Veszélyes hulladék

Veszélyes hulladéknak az olyan összetételű hulladékot nevezzük, amely eredete, koncentrációja miatt az egészségre illetve a környezetre kockázatot jelent.

Magyarországon 1995-ben megalkotott LIII. sz. törvényben és az 1996-ban kiadott 102/1996. (VII. 12.) sz. kormányrendeletben /hatályos a 98/2001. (VI. 15.)/ foglaltak leszabályozták a különféle gazdasági társaságok hulladékgazdálkodását. Veszélyes hulladékgyûjtõ csarnok Az ekkor kialakult piaci igényeknek megfelelően, 1996-ban Cégünk létrehozta a veszélyes hulladék üzletágát, ezzel is törekedve a hulladékgazdálkodási feladatok teljes körű ellátására.

Ugyanebben az évben a Társaságunk az 1211-Budapest, Salak u. 1-39 sz. alatti telephelyén megnyitotta az EU-s normatíváknak és az érvényben lévő jogszabályoknak megfelelő veszélyes hulladékgyűjtő csarnokot. Itt a termelőktől beszállított veszélyes hulladékot gyűjtjük az ártalmatlanító helyekre történő elszállításig. A beérkező hulladékokat szelektáljuk, és átcsomagoljuk az ártalmatlanítási technológiáknak megfelelően.

A rendelkezésünkre álló közel 2000 db. konténer állománnyal /0,8-40 m3 térfogat/ és a 21 db ADR vizsgázott tehergépkocsi parkkal biztosítani tudjuk a veszélyes hulladékok szelektív gyűjtését, a keletkezés helyétől kezdve az ártalmatlanító helyre történő szállításig.

Üzletágunk kiemelkedő figyelmet fordít arra, hogy a veszélyes hulladékok ártalmatlanításakor elsődleges megoldás legyen azok újrahasznosítása, vagy regenerálása. Amennyiben erre nincs mód, akkor a termikus eljárással hőenergiává történő átalakítás, legvégül deponálás jöhet szóba.

Az üzletágunknál három környezetvédelmi szakmérnök dolgozik, így megfelelő szakértelemmel rendelkezünk a felmerülő problémák megoldására. Több éves tapasztalatunkkal segítünk kialakítani az ügyfeleinknél a jogszabályoknak megfelelő, gazdaságos hulladékgazdálkodást.

Fontos feladatnak tekintjük az új veszélyes hulladék hasznosítási technológiák felkutatását és bevezetését. Üzletágunk feladatai közé tartozik többek között a Társaságunk környezetvédelmi feladataink ellátása, a minőség irányítási rendszereink belső felügyelete és karbantartása, kapcsolattartás a hatóságokkal, és az engedélyeztetési eljárások lebonyolítása.

Kontaktszemélyek

Gyurits László

veszélyes hulladék üzletágvezető, ADR szakértő