Loading...
Kiskorpádi fejlesztés 2021-11-05T13:00:41+01:00

Olajos víz és fölözékek szétválasztására alkalmas berendezés technológiai fejlesztése

A támogatás összege: 63.843.769 Ft
A támogatás mértéke: 35,000000 %

A Projekt tartalmának bemutatása:

A veszélyes hulladékok kezelésében szerzett több éves tapasztalatunk azt mutatja, hogy a piacon kisebb nagyobb ingadozásokkal bár, de folyamatosan és jelentős mennyiségben keletkezik vizes olajos vegyes frakciójú hulladék. Az európai uniós alapelvek, és a magyar szabályozásba átültetett hulladékos alapelvek mentén előnyben kell részesíteni a keletkező hulladékok anyagában történő hasznosítását, illetve veszélyességének csökkentését. Ezen elvek mentén a tervezett fejlesztéssel a keletkező olajos-vizes hulladékokból az eddigi gyakorlathoz képest gazdaságosabban és tisztább, alapanyagként használható olaj frakció állítható elő. A fejlesztéssel elérhető, hogy a magas olajtartalma miatt veszélyes hulladéknak minősülő olajos fölözék, mosófolyadék hulladékok mennyisége jelentősen csökkenjen. A szeparálás során a veszélyességet okozó olaj frakció szinte teljes egészében visszanyerhető és újra felhasználható. A gazdaságos újrahasznosítás feltétele, hogy a kezelt olajos víz víztartalma 10% alatt legyen. Az így kapott olajak a MOL-hoz, vagy valamelyik alvállalkozójához kerülnek, ahol tovább kezeléssel, és finomítással újra kenőanyagot állítanak elő ezekből a hulladékokból. A visszamaradó főként víz, már nem veszélyes hulladékként kezelhető tovább, miután csatorna befogadóba, illetve még további tisztítási lépés után akár élővízbe is vezethető. A jelenlegi bepárlásos gyakorlattal szemben a tervezett dekanter centrifugával és tárcsás szeparátorral sokkal gazdaságosabban, kisebb energiaráfordítással nyerhető vissza az olaj frakció. Ezen típusú hulladékok kezelését, az olaj frakció hasznosítását nehezíti a benne lévő szilárd szennyező frakció is, mely a bepárlásos módszerrel nem távolítható el. A fejlesztés eredménye egy olyan berendezés-sor, mely fizikai elvek mentén történő szétválasztásra épülő lépések sorozatával képes az olaj tartalmú vizes hulladékok fázisainak szeparálására.

A Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.10.31.
Projekt azonosító száma: GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2017-00289